Recent post


เพชรพระอุมา ตอน ไอ้งาดำ

เพชรพระอุมา ตอน ไอ้งาดำ

All Credit will be thanks to the Composer
เครดิตให้ผู้เขียนนามปากกา "พนมเทียน"

ใช้เพื่อฟังส่วนตัวเท่านั้น!
ไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ข้าพเจ้าไม่เคยได้แบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้ใดด้วยเหตุผลทางการค้า นอกจากทำไว้เพื่อใช้รับฟังเพื่อความบันเทิงแต่เพียงตัวข้าพเจ้าเองเท่านั้น

คลิกเพื่อดูภาพปกทั้งหมด
ตอน ไอ้งาดำ

หนังสือเสียง เพชรพระอุมา ตอน ไอ้งาดำ คลิปเสียงที่ 52 ถึง 61 multi file
ดวงวิภา ยุทธสุริยพันธุ์
Edit Sound by Ubuntu 20.04 | Audacity | farookphuket | 20-Aug-2020
Upload วันที่ 20-Aug-2020 3:40 p.m.

Copy Form youtube ร้อยตํารวจเอก ปลอมตัวมา
Published on Dec 3, 2017

"เพชรพระอุมา" เป็นบทประพันธ์ของ "พนมเทียน" มีความยาวทั้งสิ้น 48 เล่ม
แบ่งออกเป็นสองภาค คือภาคแรกและภาคสมบูรณ์ ภาคละ 24 เล่ม เล่มละ 200 บาท
สั่งซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป

ภาคแรกของเพชรพระอุมาแบ่งเป็น 6 ตอน ได้แก่ ไพรมหากาฬ, ดงมรณะ,
จอมผีดิบมันตรัย, อาถรรพณ์นิทรานคร, ป่าโลกล้านปี และแงซายจอมจักรา

สำหรับภาคสมบูรณ์ก็แบ่งเป็น 6 ตอนเช่นกัน ได้แก่ จอมพราน,
ไอ้งาดำ, จิตรางคนางค์, นาคเทวี, แต่ปางบรรพ์ และมงกุฎไพร

ห้องสมุดคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้นำมาจัดทำเป็นหนังสือเสียงทั้งสองภาค

ภาคแรกมีอาสาสมัครช่วยกันอ่านสองท่าน คือ คุณศศวรรณ อรรถจรรยากุล
เริ่มอ่านจากตอนต้น ..ไพรมหากาฬ ต่อด้วย..ดงมรณะไปถึงช่วงกลางๆ
จากนั้นคุณดวงวิภา ยุทธสุริยพันธุ์ อ่านต่อในส่วนที่เหลือจนจบทั้งสองภาค

 

ใช้เพื่อฟังส่วนตัวเท่านั้น
เริ่มโปรเจควันที่ 11 สิงหาคม 2563
คลิปนี้ upload เมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 3:40 p.m. เนื่องจาก file ที่ 35 และ 37 หายไปจึงทำให้บางส่วนของหนังสือไม่ครบถ้วน และเพื่อการง่ายต่อการแก้ไขได้ในภายหลัง ผมจึงไม่ได้เอาคลิปเสียงมารวมไว้เป็น file เดียว หากแฟนๆ นิยายท่านใดต้องการให้แก้ไข กรุณาส่งfile หรือ link ให้ผมได้ครับ ขอกราบขอบพระคุณ

หากว่าวันใดที่เจ้าของลิขสิทธิ์ของหนังสือเล่มนี้ได้มีการเตือนมาไม่ว่าทางใด ข้าพเจ้าขอลบ file ทั้งหมดนี้โดยทันที

Create By far_yahoo
Create Date 2020-09-15 09:45:27
Last Edit 2020-09-15 09:45:27
has read 6

ฟังนิยายเพชรพระอุมา ตอน จอมพราน[last update 19-Aug-2020]

เพชพระอุมา ตอน จอมพราน

เพชรพระอุมา ตอน จอมพราน

All Credit will be thanks to เครดิตให้ผู้เขียนนามปากกา "พนมเทียน" เพชรพระอุมาวิกิพีเดีย

 


ใช้เพื่อฟังส่วนตัวเท่านั้น! ไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

 

ผู้ประพันธ์ นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน)

ตอน จอมพราน
หนังสือเสียง เพชรพระอุมา
อ่านโดย ดวงวิภา ยุทธสุริยพันธุ์
Edit Sound by Ubuntu 18.04 | Audacity | farookphuket | 5-Sep-2019

ภาคแรกของเพชรพระอุมาแบ่งเป็น 6 ตอน ได้แก่ ไพรมหากาฬ, ดงมรณะ,
จอมผีดิบมันตรัย, อาถรรพณ์นิทรานคร, ป่าโลกล้านปี และแงซายจอมจักรา

สำหรับภาคสมบูรณ์ก็แบ่งเป็น 6 ตอนเช่นกัน ได้แก่ จอมพราน,
ไอ้งาดำ, จิตรางคนางค์, นาคเทวี, แต่ปางบรรพ์ และมงกุฎไพร

"เพชรพระอุมา" เป็นบทประพันธ์ของ "พนมเทียน" มีความยาวทั้งสิ้น 48 เล่ม
แบ่งออกเป็นสองภาค คือภาคแรกและภาคสมบูรณ์ ภาคละ 24 เล่ม เล่มละ 200 บาท
สั่งซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป

ห้องสมุดคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้นำมาจัดทำเป็นหนังสือเสียงทั้งสองภาค

ภาคแรกมีอาสาสมัครช่วยกันอ่านสองท่าน คือ คุณศศวรรณ อรรถจรรยากุล
เริ่มอ่านจากตอนต้น ..ไพรมหากาฬ ต่อด้วย..ดงมรณะไปถึงช่วงกลางๆ
จากนั้นคุณดวงวิภา ยุทธสุริยพันธุ์ อ่านต่อในส่วนที่เหลือจนจบทั้งสองภาค

Copy Form youtube   ร้อยตํารวจเอก ปลอมตัวมา
Published on Dec 3, 2017

Create By far_yahoo
Create Date 2020-08-11 11:49:06
Last Edit 2020-08-19 17:18:25
has read 69

the introduction of "John Gray's good morning 20"

John Gray's Good morning 20

Hello every body this page is about an introduction of the brand new tour program from "John Gray's Sea Canoe" code name "John Gray's Good Morning20"

just for set the template

was a beauty of Andaman sea

Create By far_yahoo
Create Date 2020-03-04 22:00:05
Last Edit 2020-03-07 06:15:45
has read 340

get my old day back(2-Feb-2018)

trip to Chiang-Mai on 2-2-2018

keep it a momory 2-2-2018

Chiang-Mai trip

ยังจำกันได้มั้ย? ตดกันทั้งงาน

Create By far_yahoo
Create Date 2020-03-02 23:47:30
Last Edit 2020-03-02 23:58:06
has read 255

Visitor

0

Visitor today

0

Visitor this month

0

All Visitor

IP : 3.226.248.180

OS : Unknown Platform

Browser : Unidentified version 0

At Your Service


Set your belove destination

Take a one day tour bird watching in phuket ,pahng-nga ,krabi etc.

Include or Exclude transfer

Want to drive yourself? no problem!you can make your self to suit you need.

Check your booking online

We do update your booking online you can do check anywahere.

This Theme

Have a look

Let's Get In Touch!


Ready to start your new travel with us? That's great! Give us a call or send us an email and we will get back to you as soon as possible!